شرایط و قوانین ضمانتنامه گلدن ریپیر

  1. ارائه خدمات گارانتی فقط با داشتن کارت گارانتی فعال امکان پذیر می‌باشد.
  2. هر گونه دستکاری دستگاه تعمیر شده کارت گارانتی را باطل می‌کند.
  3. گارانتی دستگاه فقط شامل قسمت تعمیر شده می‌باشد، به عنوان مثال عیوب ناشی از ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، استفاده ناصحیح و… گارانتی دستگاه را باطل می‌کند.
  4. باز کردن پلمپ دستگاه که با عنوان   است، گارانتی دستگاه شما را باطل خواهد کرد.
  5. در حفظ و نگهداری کارت گارانتی کوشا باشید، چرا که المثنی صادر نمی‌شود.
  6. مدت زمان گارانتی دستگاه یک ماه است، اما ممکن است برای برخی از دستگاه‌ها متفاوت باشد.