آدرس
اصفهان – خیابان شیخ بهایی – کوچه مسعود(۳۵) – بن بست خرم
شماره تماس
۰۹۳۳۸۸۳۱۳۰۷ (پشتیبانی فنی)
شماره پیامک
۱۰۰۰۵۷۶۳۶۶۴۳۵۴ ۵۰۰۰۵۹۴۶۹۹۱ (سامانه فعال سازی کارت گارانتی)

تماس با ما