تعمیرگاه مرکزی:

اصفهان، خیابان طالقانی، بازار بزرگ کامپیوتر، پلاک ۴۴، حکیم رایانه

۰۳۱۳۲۳۵۲۶۶۳